Syl La Vie verlies- en rouwconsulent voor kinderen, jongeren en volwassenen
BEGELEIDING IN VERLIES EN ROUW
JIJ ALS OUDER


Syl La Vie verlies- en rouwconsulent voor kinderen, jongeren en volwassenen
Syl La Vie verlies- en rouwconsulent voor kinderen, jongeren en volwassenen
Syl La Vie verlies- en rouwconsulent voor kinderen, jongeren en volwassenen


NIETS IS ZO MENSELIJK ALS AFSCHEID NEMEN VAN WAT MEN LIEFHEEFT.

Nochtans worden verdriet, verlies en rouw vaak genegeerd en ontkend. Zeker bij kinderen. 'Kinderen horen immers onbezorgd te zijn' en zo gaan ouders hun kind al van kleinsaf ‘sparen’.

In plaats van deze verlieservaringen van kinderen weg te duwen, is het goed ze een plaats te geven in het leven van elke dag. Maar hoe doen we dat? Herkennen we hun verdriet?

Hebben we nog tijd om te luisteren naar hun verhaal?

Wat zijn hun signalen? Hoe kunnen we onze kinderen het meest nabij zijn op intens moeilijke momenten?

We gaan op zoek naar mogelijkheden om kinderen te helpen hun angsten, emoties en onzekerheden die elke verliessituatie met zich meebrengt, een plaats te geven en grote gevoelens te kanaliseren en te veruiterlijken.

Het kan een gemis aan liefdevolle aandacht zijn, een gemis aan waardering, een scheiding van de ouders, verhuis, een vriend die dood gaat, ziekte, .. Ook verlies van zelfvertrouwen, verwachtingen, veiligheid zijn vormen van onzichtbaar verlies.

'ze was nog maar 4 jaar, ze kan daar nu toch geen last van hebben'...

Toch is er nu signaalgedrag. Daar gaat het dan niet om oprakelen, het gaat om dat stukje een plekje geven.

Zichtbaar of (heel vaak) onzichtbaar speelt er dan iets bij onze kinderen en jongeren. Graag tracht ik anders te gaan kijken en luisteren naar hen en ligt de focus daarom niet op het praten. We gaan vooral beeldend aan de slag en gaan andere methodieken inzetten om, op ritme van uw kind, zorg te geven aan de achterliggende situatie. Zo zullen zichtbare signalen (gedrag-handelingen-reacties-lichamelijke klachten) opnieuw rust vinden. Ik zoek samen met uw kind/jongere mee wat het nodig heeft.

Syl La Vie verlies- en rouwconsulent voor kinderen, jongeren en volwassenen

Syl La Vie zorgt voor een vertrouwd plekje waar elk gevoel gevoeld mag worden.

Bij Syl La Vie mag elk kind zijn hoe hij/zij is. Hier mag je kind boos zijn, huilen, brullen, lachen en mopjes tappen, zingen, creatief aan de slag gaan…

Bij Syl La Vie leer je dat een 'goed leven' goed genoeg kan zijn, ondanks dat de maatschappij je steeds iets anders leert. Je komt je niet om op een stoel te gaan zitten en je verhaal te doen, je mag mee gaan zoeken wat wél juist aanvoelt voor jou en al de rest.. dat volgt vanzelf.

JIJ ALS MENS

Ik dacht dat ik mijn leven helemaal op orde had. Tot het plotse overlijden van mijn lieve echtgenoot…

Die gebeurtenis heeft alles overkop gegooid. Ik ben in proces gegaan, en moest zo ook gaan (h)erkennen dat nieuwe pijn oude pijn losmaakt. Traumatische gebeurtenissen uit mijn kindertijd, die ik lang goed bewaard had voor mezelf, … ook die kwamen aan bod. ‘Op mijn tijd en ritme’ waren hier sleutelwoorden. Ik kon maar het een na het ander. Omdat ik dat zelf zo gevoeld heb, pas ik dat ook toe in mijn begeleidingen. We gaan stap voor stap en respecteren wanneer iets nog niet klaar zit.

Syl La Vie verlies- en rouwconsulent voor kinderen, jongeren en volwassenen

“je kunt iets pas echt hélemaal begrijpen als je het zelf hebt meegemaakt”

Ik werd zo ook verplicht om in te zien dat er wél een manier bestaat om met rouw en verlies om te gaan. 2 jaar na het verliezen van mijne zoet moest ik afscheid nemen van mijn mama. Zij was…, mijn rots, mijn beste vriendin, mijn alles. Na een moedige strijd van 4 jaar had het vieze kankerbeest gewonnen. Ook mijn mama moest ik laten gaan, weg naar die onbekende wereld. Ik weet nog dat ik toen opnieuw dacht: "Dit kan ik niet". Dit volgt elkaar te snel op. En toch, er bestaat een manier. Er bestaat geen pasklaar antwoord op, maar door zelf ontdekt te hebben dat het dus wél kan, ben ik meer dan ooit gepassioneerd om met ook met volwassenen op pad te gaan. Om iets te kunnen betekenen. Ik kan het voor jou niet oplossen, maar ik kan wel die persoon zijn die naast-voor en achter je staat om je op te vangen en je te leren surfen op die wilde golven van verdriet.

Rouwbegeleiding is geen therapie. Diep verdriet na een verlies is normaal. Maar rouwen is niet makkelijk en inzicht helpt. Om jezelf beter te begrijpen, omdat de roes waar je in zit alles verandert en omvat. Om je te helpen je nieuwe leven opnieuw vorm te geven.

Wat kan ik doen? Wat kan ik zeggen? En vooral: wat moet je vooral niét zeggen tegen iemand in rouw.

Het is niet aan ons om te bepalen hoe iemand zich mag en moet voelen, maar het kan wel aan ons zijn om iemands gevoel de weg naar boven in te blazen.

Syl La Vie is er graag…
Voor - zij die op zoek naar zijn iemand die je kan bijstaan in de rouwverwerking na het verliezen van een ouder, familielid, partner, vriend, huisdier, enz…
Voor - zij die nood hebben aan iemand je kan bijstaan in de rouwe weg naar een overlijden, het afscheid nemen…
Voor - zij die op zoek zijn naar tips & tricks over hoe je iemand, die een dierbaar persoon verloren heeft, juist kan bijstaan…
Voor - ieder die wankelt op de golven van het leven en zich zorgen maakt – na welk verlies dan ook…
Voor - zij die op zoek zijn naar iemand die hen kan helpen bij of na een verliessituatie (verhuis, echtscheiding, pesten, armoede, pleegzorg, …)
Voor - zij die iemand zoeken om hun gezin te begeleiden in het afscheid nemen van een familielid.

Syl La Vie verlies- en rouwconsulent voor kinderen, jongeren en volwassenen