Syl La Vie verlies- en rouwconsulent voor kinderen, jongeren en ouders
BEGELEIDING IN VERLIES- EN ROUW

NIETS TREFT JE ZO DAN HET VERDRIET VAN JE EIGEN KIND.

Als je kind - het meest kostbare in je leven - niet goed in z'n vel zit, kan je dat als ouder helemaal uit balans brengen. Je wil helpen, je wil oplossingen aanreiken, het doet pijn je kind/jongere zo te zien. Maar het lijkt niet te lukken, je staat te dicht bij hem/haar. Je wil zo graag die band herstellen, je wil zo graag terug een gelukkig kind, maar je weet zelf niet meer hoe je dit kan aanpakken ...

Door anders te gaan kijken en luisteren en vooral beeldend aan de slag te gaan en op een plek waar elk gevoel gevoeld mag worden, zorg ik ervoor dat de signalen die uw kind toont opnieuw rust vinden en jou kind/jongere terug in zijn/haar kracht kan staan.


CONCREET

In plaats van deze verlieservaringen van kinderen weg te duwen, is het goed ze een plaats te geven in het leven van elke dag. Maar hoe doen we dat? Herkennen we hun verdriet?

Hebben we nog tijd om te luisteren naar hun verhaal?

Wat zijn hun signalen? Hoe kunnen we onze kinderen het meest nabij zijn op intens moeilijke momenten?

We gaan op zoek naar mogelijkheden om kinderen te helpen hun angsten, emoties en onzekerheden die elke verliessituatie met zich meebrengt, een plaats te geven en grote gevoelens te kanaliseren en te veruiterlijken.

Bij Syl la vie mag elk kind zijn hoe hij/zij is, mag je boos zijn, mag je huilen, mag je brullen, mag je lachen en mopjes tappen, mag je zingen, mag je creatief aan de slag gaan.

Bij Syl la vie leer je dat een 'goed leven' goed genoeg kan zijn, ondanks dat de maatschappij je steeds iets anders leert. Je komt je niet om op een stoel te gaan zitten en je verhaal te doen, je mag mee gaan zoeken wat wél juist aanvoelt voor jou en al de rest.. dat volgt vanzelf.

Syl La Vie verlies- en rouwconsulent voor kinderen, jongeren en ouders

VOOR KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

VOOR - zij die op zoek zijn naar iemand die hun kind/jongere kan helpen na een verliessituatie.

Er is zoveel verlies dat ons allemaal, vroeg of laat treft in het leven. Alles is anders. Je kind kan erin vastlopen. Al die verlieservaringen bij elkaar maken tot wie we zijn. We kunnen er niet zomaar iets uit weglaten, hoe graag we dat ook willen.

Syl La Vie verlies- en rouwconsulent voor kinderen, jongeren en ouders

'ze was nog maar 4 jaar, ze kan daar nu toch geen last van hebben'...

Toch is er nu signaalgedrag. Daar gaat het dan niet om oprakelen, het gaat om dat stukje een plekje geven.

VOOR - zij die op zoek naar iemand die hun kind/jongere kan bijstaan na het verliezen van een ouder, familielid, vriend, huisdier, enz

Rouwbegeleiding is geen therapie. Diep verdriet na een verlies is normaal. Maar rouwen is niet makkelijk, en inzicht helpt. Om jezelf beter te begrijpen, omdat de roes waar je inzit alles verandert en omvat. Om je te helpen je nieuwe leven opnieuw vorm te geven.

VOOR - zij die op zoek naar iemand die raad en tips kan geven hoe je iemand anders kan bijstaan na het verliezen van iemand dierbaar... Plots is iemand die heel dicht bij je staat een hoopje ellende. Het dreigt zo te overspoelen, je voelt je machteloos.

Wat kan ik doen? Wat kan ik zeggen? En vooral: wat moet je vooral niét zeggen tegen iemand in rouw.

Zoek je kapstokjes of wil je even ventileren met iemand die zelf die rouwe tijd heeft doorstaan?

Het is niet aan ons om te bepalen hoe iemand zich mag en moet voelen, maar het kan wel aan ons zijn om iemand s gevoel de weg naar boven in te blazen. VOOR - zij die iemand zoeken om hun gezin te begeleiden in het afscheid nemen van een familielid.

VOOR - ieder die wankelt op de golven van het leven en zich zorgen maakt - waarom dan ook - net om dat wat je het meest aanbelangt; je eigen kind of jongere.


PRIJZEN

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Intakegesprek ouders
Begeleiding kind
Tussentijdse evaluaties

55 EUR / sessie (1u)

GEZINSTRAJECT

Intakegesprek ouders
Begeleiding kind en ouder
Tussentijdse evaluaties

65 EUR / sessie (1u30)

Bovenstaande prijzen zijn incl. gebruik van materiaal en contactpunt met scholen/arts.

Voor de opmaak van een verslag wordt echter wel een bedrag aangerekend van 50 EUR.

Vastgelegde afspraken kunnen tot 48 uur op voorhand kosteloos worden geannuleerd of verplaatst (bij voorkeur via tel of sms).
Binnen de 48 uur kan deze plaats vaak niet meer door een andere cliënt worden ingenomen en zal de afspraak bijgevolg aangerekend worden.